Portál elektronických služieb Katolíckej cirkvi
e c c l e s i a
Dostupnosť služieb Arcidiecézne služby

Aktuálna dostupnosť služieb

Status

Oznam o možných krátkodobých výpadkoch služieb počas víkendov

Vzhľadom na pravidelné víkendové systémové práce na serveroch Arcibiskupského úradu zabezpečujúcich poskytovanie diecéznych služieb portálu ecclesia, môžu nastať krátkodobé výpadky, či výkonové obmedzenia niektorých služieb. Môže ísť o služby elektronickej pošty GroupWise, rýchlych správ Messenger, úložiska dokumentov Filr a synchronizácie mobilných zariadení (GW - pošta/kalendáre/kontakty, Messenger, Filr). Systémové práce zahŕňajú aktualizácie operačných systémov, zálohovanie a konfigurácie aplikačného vybavenia.
Ospravedlňujeme sa za obmedzenia a ďakujeme za porozumenie i trpezlivosť.

 
☑ GroupWise      ☑ Datasync      ☑ Messenger      ☑ Filr      ☑ Tribunál     

 

Služby portálu pre arcidiecézu


V rámci Portálu elektronických služieb ECCLESIA sú pre Bratislavskú arcidiecézu k dispozícii tieto služby:

Elektronická pošta

Zabezpečené e-mailové schránky

Elektronické formuláre

Univerzálne kontaktné miesta

Procesy cirkevných súdov

Elektronizácia služieb tribunálu

Rýchle správy

Zabezpečené okamžité správy

Úložisko dokumentov

Zdieľanie a správa dokumentov

Správa používateľov

Správa identít a rolí

O platforme

ECCLESIA (z lat. cirkev, chrám) je projekt v gescii Konferencie biskupov Slovenska, ktorého primárnym zámerom je zjednodušenie komunikácie medzi veriacimi a úradmi Katolíckej cirkvi i elektronizácia procesov v rámci cirkevných inštitúcií s dôrazom na zabezpečenie dôvernej a spoľahlivej komunikácie.

Užitočné odkazy

Verejné informačné stránky portálu elektronických služieb: ecclesia.sk.

Webová prezentácia Bratislavskej arcidiecézy: abuba.sk.

Kontaktný formulár