Portál elektronických služieb Katolíckej cirkvi
e c c l e s i a
Dostupnosť služieb Arcidiecézne služby

Aktuálna dostupnosť služieb

 
☑ GroupWise     ☑ Datasync     ☑ Messenger     ☑ Filr     ☑ Tribunál     ☒ Formuláre

 

Služby portálu pre arcidiecézu


V rámci Portálu elektronických služieb ECCLESIA sú pre Bratislavskú arcidiecézu k dispozícii tieto služby:

Elektronická pošta

Zabezpečené e-mailové schránky

Elektronické formuláre

Univerzálne kontaktné miesta

Procesy cirkevných súdov

Elektronizácia služieb tribunálu

Rýchle správy

Zabezpečené okamžité správy

Úložisko dokumentov

Zdieľanie a správa dokumentov

Správa používateľov

Správa identít a rolí

O platforme

ECCLESIA (z lat. cirkev, chrám) je projekt v gescii Konferencie biskupov Slovenska, ktorého primárnym zámerom je zjednodušenie komunikácie medzi veriacimi a úradmi Katolíckej cirkvi i elektronizácia procesov v rámci cirkevných inštitúcií s dôrazom na zabezpečenie dôvernej a spoľahlivej komunikácie.

Užitočné odkazy

Verejné informačné stránky portálu elektronických služieb: ecclesia.sk.

Webová prezentácia Bratislavskej arcidiecézy: abuba.sk.

Kontaktný formulár